Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ιστοσελίδα μου, που περιλαμβάνει παλαιότερα εξεταστικά θέματα, δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να παραβιάσει τα δικαιώματα του πνευματικού ιδιοκτησίας. Όλο το περιεχόμενο που υπάρχει στην ιστοσελίδα προέρχεται από το https://trelosfoititis.gr και οι ευθύνες για το περιεχόμενό του, ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.


Το μόνο που έκανα ήταν να συγκεντρώσω και να διαθέσω τις εξεταστικές ερωτήσεις σε μία ευκολόχρηστη πλατφόρμα για να βοηθήσω τους συμφοιτητές μου. Επομένως, δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή την πληρότητα των θεμάτων και δεν έχω την παραμικρή σχέση με την ενημέρωση του περιεχομένου που παρέχεται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν.

Να σημειώθει ότι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν σημαίνουν ότι οι διαφημιζόμενοι έχουν οποιαδήποτε σύνδεση με το εργαλείο. Η εμφάνιση διαφημίσεων προέρχεται από διαφημιζόμενους τρίτους και δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες που μπορεί να περιλαμβάνονται.


Είμαι διαθέσιμος για επικοινωνία για κάθε ζήτημα στο mail@tsitman.com.Τα θέματα μπορούν να διαγραφούν με εντολή από τον διδάσκοντα του μαθήματος.